Suszarnie do zadań specjalnych

Schmidt-Seeger Eco Dry.

suszarnia_daszkowa.jpg (25 416 bytes)

Suszarnia daszkowa jest stosowana w punktach skupu, bazach magazynowych, terminalach przeładunkowych oraz w przemyśle przetwórczym. Powietrze jest ogrzewane bezpośrednio lub pośrednio, zależnie od wyboru. Źródłem ciepła, oprócz spalania oleju opałowego i gazu, jest także energia alternatywna uzyskiwana np. z łupin ryżu lub innej biomasy. Jako opcja dostępna jest ekologiczna instalacja odpylająca na wylocie powietrza z suszarni.

Dowiedz się więcej, pobierz katalog pdf

Schmidt-Seeger Eco Cool.

suszarnia_do_suszenia_kukurydzy.jpg (28 995 bytes)

Do suszenia kukurydzy (wilgotność wejściowa > 25 %) stosowana może być suszarnia Schmidt-Seeger Eco Dry w połączeniu z chłodnicą przepływową. Schmidt Seeger Eco Cool przyczynia się do wyraźnej redukcji kosztów eksploatacyjnych.

Również chłodnica przelotowa może być wyposażona w instalację odpylającą.

Dowiedz się więcej, pobierz katalog pdf

Schmidt-Seeger Eco Dry Flex.

suszarnia_mobilna.jpg (33 706 bytes)

Przewoźny wariant suszarni Eco Dry stosowany jest przede wszystkim w gospodarstwach rolniczych i mniejszych punktach skupu. Ogrzewanie odbywa się, zależnie od wyboru, bezpośrednio lub pośrednio z zastosowaniem oleju opałowego lub gazu.

Dla przewoźnych suszarni z rodziny Eco Dry dostępne są również ekologiczne rozwiązania odpylania

Dowiedz się więcej, pobierz katalog pdf