Suszarnie o pracy ciągłej S4

Wydajność od 180 do 2600 t/dobę

Suszarnie tego typu przeznaczone do suszenia wszystkich rodzajów ziaren zbóż i kukurydzy oraz nasion roślin strączkowych, oleistych. Dzięki wysokim wydajnościom jakie osiągają mają zastosowanie w gospodarstwach rolnych oraz w przemyśle rolno-spożywczym. Możliwość precyzyjnego doboru parametrów suszenia gwarantuje niskie zużycie energii.

ZASADA DZIAŁANIA

Suszą ziarno w taki sposób, że wilgotne jest dosypywane od góry do kolumny a suche odbierane u dołu a obie czynności wykonywane są niezależnie od siebie, automatycznie i w sposób ciągły. Przystosowane są do nieprzerwanej pracy przez cały okres żniwny. Utrzymują zadane przez obsługę parametry suszenia na niezmiennym poziomie. Osiągają najwyższe wskaźniki równomierności wysuszenia. Dzięki optymalizacji procesu suszenia opracowanego przez naszych specjalistów są bardzo ekonomiczne osiągając niskie wskaźniki zużycia paliwa na tonę wysuszonego ziarna. Znajdują zastosowanie w dużych gospodarstwach rolnych oraz w przemyśle rolno-spożywczym do suszenia zbóż i kukurydzy oraz nasion roślin strączkowych, oleistych, a także innych roślin uprawowych.

WYPOSAŻENIE

 1. Dach suszarni
 2. Bufor zasypowy
 3. Kanał wlotowy powietrza gorącego
 4. Kanał palnika
 5. Klapy przysłonowe palnika
 6. Klapy kanału chłodzącego
 7. Palnik liniowy
 8. Wentylatory zawracające
 9. Element wybierający
 10. Daszki wlotowe powietrza w części suszącej kolumny suszarni
 11. Daszki wlotowe powietrza w części chłodzącej kolumny suszarni
 12. Daszki wylotowe powietrza
 13. Kanał wylotowy powietrza
 14. Kanał powietrza zawracanego
 15. Centroseparator
 16. Oferujemy modele z odzyskiem ciepła (CSRE), z odpylaniem (CS) i bez odpylania (W).

  Wersja podstawowa .W. Tu ogrzane powietrze zasysane jest przez wentylatory wyciągowe. Ilość wentylatorów uzależniona jest od wielkości kolumny suszarni. Wytworzone dzięki wentylatorom podciśnienie zapewnia równomierne przechodzenie ogrzanego powietrza przez warstwę ziarna.

  Suszarnia w wersji .CS zamiast szeregu wentylatorów posiada odpylacz (centroseparator), którego zadaniem dodatkowym, oprócz zasysania ogrzanego powietrza jest oczyszczenie powietrza wydostającego się z suszarni z pyłów. Ta wersja suszarni redukuje zapylenie powietrza podczas suszenia.

  Suszarnia w wersji .CSRE (z rekuperacją) posiada centroseparator redukujący zapylenie i dodatkowo część ciepłego powietrza po przejściu przez warstwę ziarna zawracana jest kanałami z powrotem do komory ogrzanego powietrza, gdzie miesza się z ogrzanym czystym powietrzem pobranym z zewnątrz. Następnie ponownie przechodzi przez ziarno w suszarni. Ten model pozwala zaoszczędzić paliwo nawet o 30%.

  suszarnia-w
  S 418.W
  suszarnia-cs
  S 418.CS
  suszarnia-csre
  S 418. CSRE