Silosy

Jesteśmy bezpośrednim partnerem firmy Symaga.

1. Dlaczego silosy Symaga?

 • Symaga stała się światowym liderem w produkcji metalowych silosów dla składowania ziarna z produkcji rolnej. 30-letnie doświadczenie na rynku, a także ponad 15 milionów metrów sześciennych wykonanych silosów dają gwarancję jakości wykonania i wygodnej eksploatacji silosów.
 • Symaga dostarcza silosy do różnego rodzaju produkcji rolniczej: młynarska, przemysł browarny, produkcja biopaliwo, mieszalnie pasz, suszarnie, gospodarka portowa etc.
 • Produkcję silosów przygotowuje się z falowanej, galwanizowanej stali, o grubości pokrycia ocynku 600 g/m², okres eksploatacji silosów prawie dwa razy przekracza okres eksploatacji wyrobów innych firm.
 • Proponujemy silosy z płaskim dnem i maksymalną pojemnością do 25 000 m ³ oraz lejowe o pojemności do 2 700 m³.

2. Typy silosów

Wykonywane przez firmę Symaga silosy dzielą się na kilka typów:

 • Silosy z płaską lub stożkową podstawą wykonaną z betonu przeznaczone do długotrwałego przechowywania dużej ilości ziarna, nasion itd.
 • Silosy z lejem stożkowym o kącie rozwarcia 45 º albo 60 º, przeznaczone do długotrwałego i krótkotrwałego przechowywania ziarna, nasion itd.
 • Silosy dla infrastruktury komunikacyjnej, wykorzystywane do załadunku produkcji na ciężarówkę albo pociąg.
 • Silosy małej pojemności, przeznaczone do wykorzystania w gospodarstwach hodowlanych.
silosy

3. Kompletacja silosu

 • Dach z kątem nachylenia 30º z trapezowo wykonanych sekcji. Specjalna geometria zakrętu sekcji dachu i podłużne fałdy konstrukcji powiększają jego wytrzymałość i hermetyczność. W zależności od średnicy silosu i wagi dachu, może on składać się z dodatkowego szkieletu albo też być montowany bez niego.
 • Cylinder silosu składa się z pierścieniowych elementów o dużej twardości, wykonanych ze stali konstrukcyjnej S 350 GD Z600 galwanizowanych metodą Sendzimira.
 • Pierścień konstrukcyjny wchodzi w skład silosu z metalowym lejem. Galwanizuje się go metodą gorącego zanurzania w ocynku, a spawanie na obu stronach, zapobiega przesączaniu.
 • Nogi silosu lejowego wykonywane są ze stali konstrukcyjnej, galwanizowanej metodą gorącego zanurzania w ocynku.
 • Kotwienie silosu: W kotwieniu silosu do betonu stosuje się standardowe kotwy mechaniczne albo chemiczne
 • Lej wysypowy silosu: Lej przygotowuje się z sektorów ze stali konstrukcyjnej S 350 GD - Z600, i może być wykonywany z kątem rozwarcia 45º, 60º albo 66º

4. Dodatkowe wyposażenie

W większości przypadków realizacji zamówień, są to standardowe wykonania naszych silosów, jednak na specjalne zamówienie jesteśmy w stanie wykonać silos o innej – niestandardowej konstrukcji, wraz z dodatkowym wyposażeniem.

 • Pierścienie obwodowe do ochrony konstrukcji przed wiatrem. Porywy wiatru o dużej sile, mogą spowodować deformację korpusu silosu. Te dodatkowe pierścienie przeznaczone dla zwiększenia sztywności konstrukcji i wykonywane są ze stali E-220 Z275 MAC (EN 10305-3: 2011)
 • Schody dachowe dla umożliwienia wejścia na dach i dojścia do jego szczytu. Specjalna konstrukcja schodów z kątowymi poprzeczkami przynosi ulgę przy przechodzeniu między załadunkowym włazem a obserwacyjnym otworem.
 • Obserwacyjny właz dachowy wykorzystywany do oglądania zawartości silosu i kontrolę stanu ziarna, a także dla dostępu do środka silosu w razie konieczności.
 • Drzwiczki obsługi: rozmieszczona na cylindrze i przeznaczona dla dostępu do środka silosu. Standardowe rozmiary to: 600 i 530 mm.
 • Elementy montażowe - są wykorzystywane gwinty klas jakości 8.8 i 10.9. Nakrętki posiadają klasę jakości 8 a podkładki wykonane są z dodatkowymi uszczelkami z neoprenu, co zapewnia hermetyczność połączenia. Elementy montażowe są poddawane galwanizacji metodą gorącego zanurzania w ocynku (grubość cynkowego pokrycia 70 - 85 μm)

5. Dodatkowe wyposażenie, wykonywane na specjalne zamówienie

 • Dodatkowe poręcze schodów dachowych, zapewniające bezpieczne przechodzenie między włazem dachowym a otworem załadunkowym silosu.
 • Podnoszone schody, zapewniające dostęp na dach konstrukcji po ścianie cylindra silosu. Konstrukcja obejmuje kratę zabezpieczającą i podesty pośrednie schodów.
 • Schody dostępu do włazu bocznego, z kątem naturalnego odchylenia: w konstrukcję wchodzi podpierający podest dla umożliwienia wykonywania czynności na poziomie włazu bocznego.
 • Wewnętrzne schody od drzwiczek do włazu bocznego do podłogi silosu.
 • Dodatkowe podesty spoczynkowe dla drabiny na dach silosu.
 • Systemy wentylacyjne w dachu i podłodze silosu.
 • Daszki wentylacyjne, rozmieszczone na dachu silosu, o okrągłej formie, hermetyczne oraz z siatką zabezpieczającą przed ptakami. W konstrukcji przewidziana możliwość urządzenia systemu zamykania i montażu dodatkowego wentylatora wyciągowego. Proponujemy dwa typy konstrukcji:
  • W ścianie bocznej, przy dnie silosu wykonuje się zewnętrzne otwory wentylacyjne. W dolnej części konstrukcji wykonuje się podłużne kanały wentylacyjne, zajmują one od 25% do 30% kubatury betonowej podłogi silosu i mogą kłaść się w charakterze rozgałęzień albo równoległych wejść. Te wentylacyjne wejścia połączone z sobą nawzajem, mają wyjście na jeden albo kilka wentylatorów, tłoczących powietrze z otaczające silosy dla przewietrzania przechowywanego produktu.
  • Perforowanie materiału kratek wentylacyjnych. Kratkę wentylacyjną przygotowuje się z galwanizowanej metodzie Sendzimira stali. W zależności od przeznaczania i przechowywanego produktu, w materiale kratek wentylacyjnych wykonywane są otwory o rozmiarze od 1 do 1,5 mm. Powierzchnia perforowanej powierzchni podłogi wynosi 30%, (w porównaniu z analogicznymi konstrukcjami innych producentów, gdzie dochodzi ona tylko do 12%). Oparcia kratek wentylacyjnych wykonywane jest ze stali z galwanizowanej metodą gorącego zanurzania w ocynku a ich konstrukcja zapewnia równomierne rozłożenie powietrza na całej powierzchni kanałów wentylacyjnych.
 • Wentylatory: mogą pracować zarówno na tłoczeniu jak i na zasysaniu powietrza i posiadają certyfikat klasy oszczędności energii IE2.
 • System monitoringu temperatury. Pozwala sprawować ciągłą kontrolę warunków przechowywania produktu w silosie. System staje się biernym systemem kontroli i praktycznie nie wymaga obsługi. Czujniki temperatury można wymieniać bez potrzeby opróżniania silosu. Sonda temperatur opiera się na dwóch belkach, dlatego nie powstaje dodatkowe obciążenie na dach. System wykonywany jest zgodnie z dyrektywą ATEX.
 • System bocznego wyładunku: Wyładunek ziarna z silosu, może odbywać się na ciężarówkę, w wagon albo na powierzchnię. System pozwala opróżnić do 70% zawartości silosu, bez nakładów energii elektrycznej.
 • Ogranicznik szybkości spadającego poprzez otwór zasypowy ziarna. Poprawia to jakość przechowywania produktu, pozwala zapobiec obrażeniu i zniszczeniu ziarna pod ciężarem właściwym, a także powstanie pyłu, w ten sposób minimalizując ryzyko zapalenia się produktu.
 • Mechaniczne szczotki: pozwalają oczyścić betonową podstawę silosu, po jego opróżnieniu. Symaga proponuje mechaniczne szczotki przemysłowego stosowania z certyfikatem ATEX.
 • Wyładunek nawisów i zastoin, niezbędna dla pewnych produktów, na przykład, mąka sojowa, śruta rzepakowa. Symaga wykonuje specjalną modyfikację konstrukcji dla tych specjalnych produktów.
 • Balustrady i wygrodzenia. Wykonywane są w modułowej formie, dlatego mogą być adaptowane dla różnych konfiguracji. Konstrukcja wykonana w zgodności ze standardami UNE EN ISO 14122. Balustrady i wygrodzenia liczone są z uwzględnieniem średnicy konstrukcji a także wag transportera i pokrywy śnieżnej.
 • Silosy z dodatkowym obszyciem. Zewnętrzne obszycie zapewnia dodatkową ochronę od korozji i oddziaływania temperatury a także pozwala obniżyć ekologiczne oddziaływanie konstrukcji.
 • Wewnętrzne obszycie z gładką strukturą, poprawia ślizganie się produktu i zapewnia większą czystość.
 • Detektory maksymalnego i minimalnego poziomu: Membranowe lub indukcyjne czujniki poziomu
 • Poręcz na dachu: poręcz po obwodzie dachu, wzmocniona przez zewnętrzne szkieletowe elementy, pozwala zwiększyć bezpieczeństwo personelu.
 • Hermetyzacja pochyłości dachu: zamiast konstrukcji z frontowym występem dachu Symaga proponuje system hermetyzacji z wykorzystaniem piany, co przynosi ulgę montażowi a także pozwala hermetycznie zamknąć silos.
 • Stożek wentylacyjny: ta innowacyjna propozycja polega na wykonaniu metalowego, perforowanego stożka wewnątrz silosu, na jego dnie. Takie rozwiązanie zapewnia brak kontaktu ziarna z betonową podłogą oraz zmniejsza nakłady na obsługę poprzez brak konieczności ręcznego opróżniania silosu z ziarna.